Việt Nam

Liên kết đầu tư

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Đây là dòng sản phẩm kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm. Các sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm liên kết đầu tư chính là giải pháp hoàn hảo mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về mặt tài chính cho bạn và gia đình trong suốt cuộc đời.

Hãy liên hệ AIA ngay hôm nay để vững tâm cho ngày mai!

Điện thoại: (08) 3812 2777
                  từ 08h30-17h30,
                  thứ Hai đến thứ Sáu.
E-mail: vn.customer@aia.com