Việt Nam

Bảo vệ thuần túy

Đây là dòng sản phẩm cung cấp sự bảo vệ tài chính cho khách hàng trước các rủi ro tử vong, tai nạn, bệnh tật... Phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo vệ thuần tuý thường khá thấp, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu bảo hiểm cơ bản của mọi đối tượng khách hàng.

Hãy liên hệ AIA ngay hôm nay để vững tâm cho ngày mai!

Điện thoại: (08) 3812 2777
                  từ 08h30-17h30,
                  thứ Hai đến thứ Sáu.
E-mail: vn.customer@aia.com