Việt Nam

Tiết kiệm

Bảo vệ - Tiết kiệm

Đây là dòng sản phẩm cung cấp sự bảo vệ tài chính kết hợp với tích lũy tài chính. Bên cạnh việc cung cấp sự bảo vệ tài chính trước những rủi ro như các sản phẩm thuộc dòng Bảo vệ thuần túy, các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm tiết kiệm còn mang lại cho khách hàng một kế hoạch tích lũy tài chính cho các nhu cầu trong tương lai như: kế hoạch giáo dục, kế hoạch hưu trí…Hãy liên hệ AIA ngay hôm nay để vững tâm cho ngày mai!

Điện thoại: (08) 3812 2777
                  từ 08h30-17h30,
                  thứ Hai đến thứ Sáu.
E-mail: vn.customer@aia.com