Việt Nam

Cơ hội nghề nghiệp | AIA Việt Nam

Recruitment

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp tại các tỉnh thành trên toàn quốc, AIA Việt Nam liên tục tìm kiếm những ứng viên xuất sắc vào những vị trí làm việc tại công ty theo phương châm: Tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, Tinh thần đồng đội, Chính trực, Quyết thắng và Không sợ thất bại.

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc
Môi trường làm việc

Tuyển dụng – Nhân viên

Tuyển dụng – Nhân viên
Tuyển dụng Nhân viên


Tuyển dụng – Tư vấn

Tuyển dụng – Tư vấn
Tuyển dụng Tư vấn viên
Hãy liên hệ AIA ngay hôm nay để vững tâm cho ngày mai!

Điện thoại: (08) 3812 2777
                  từ 08h30-17h30,
                  thứ Hai đến thứ Sáu.
E-mail: vn.customer@aia.com