Việt Nam

Góc báo chí

Media Centre

Thông tin báo chí xin vui lòng liên hệ:


Bà. Nguyễn Thị Hoài Thu
Giám đốc Quan hệ Báo chí
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
Điện thoại: (04) 3766 8888 - Số nội bộ: 3020

Tin Báo Chí

Tin báo chí
Góc báo chí

Thông cáo Báo Chí

Thông cáo Báo Chí
Thông cáo báo chí


Hãy liên hệ AIA ngay hôm nay để vững tâm cho ngày mai!

Điện thoại: (08) 3812 2777
                  từ 08h30-17h30,
                  thứ Hai đến thứ Sáu.
E-mail: vn.customer@aia.com