Không chỉ đơn giản, dễ dàng trong việc đăng ký dịch vụ thanh toán tự động phí bảo hiểm, dịch vụ này còn giúp Quý khách không còn bận tâm về việc đóng phí bảo hiểm định kỳ khi đến hạn.

Một số điểm lưu ý khi đăng ký dịch vụ:

  • Quý khách vui lòng cung cấp số hợp đồng BH khi đăng ký dịch vụ.
  • Dịch vụ chỉ áp dụng cho việc đóng phí bảo hiểm định kỳ. Sau khi đăng ký thành công, Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản mà quý khách đã đăng ký để đóng phí bảo hiểm định kỳ khi đến hạn.
  • Dịch vụ được triển khai tại các ngân hàng đối tác sau:
Accident Pro Prime