Quy trình ứng tuyển

Bạn cần giúp đỡ khi ứng tuyển để trở thành x partner? Bạn muốn trình bày ý tưởng của mình một cách độc đáp nhất?

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn

Xem thêm

01

Ứng tuyển ngay hôm nay

Bước đầu tiên trên con đường trở thành một x Partner.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và man đến bạn những định hướng tốt nhất cho cuộc hành trình sắp tới.

02

Gặp gỡ x Founder

Trình bày những ý tưởng độc đáo của mình với x Founder.

Đây là cơ hội để bạn thể hiện những kỹ năng và khả năng hoạch định của mình.

Trao đổi với nhà đầu tư

Một lần nữa, bạn phải thực sự trổ tài về khả năng diễn thuyết của mình để thực sự khiến đại diện nhà đầu tư lựa chọn bạn.

03

04

Trình bày trước hội đồng thẩm định

Tại thử thách với hội đồng thẩm định, bạn không những phải thể hiện hết các kỹ năng trình bày của mình mà còn phải thể hiện được khả năng tranh luật sắc xảo với các đối thủ cạnh tranh khác

05

Một ngày tại exchange

Môi trường làm việc khác biệt, mỗi ngày tại exchange sẽ giúp bạn nâng cao thế mạnh, hoàn thiện bản thân để tự tin trở thành một x Founder trong tương lai.

06

Trờ thành x Partner

Thành công bắt đầu từ một sự khởi đầu đúng đắn 

Điều kiện ứng tuyển

- 25 - 35 tuổi

- Trình độ học vấn: đại học/ cao đẳng

- Trên 1 kinh nghiệm trực tiếp tư vấn dịch vụ

- Khao khát làm chủ sự nghiệp, đạt được tự do tài chính cá nhân và kiên trì đối mặt, vượt qua thử thách

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Đơn ứng tuyển