Thị trường tiềm năng

Tiềm năng phát triển ngành bảo hiểm tại Việt Nam

Xem thêm

Hiện tại, có khoảng 8 triệu người dân Việt Nam đang sở hữu ít nhất một Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và con số này được dự báo sẽ tăng nhanh trong các năm tiếp theo. Kinh tế phát triển đã làm cho tầng lớp trung lưu mở rộng, kéo theo nhu cầu tiết kiệm, đầu tư và sự quan tâm tới các sản phẩm bảo hiểm tăng. Với 86 triệu người đang cần được bảo vệ, Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm và cực kỳ tiềm năng. Theo số liệu từ Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (ISA), năm 2018, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng (tăng 33% so với năm 2017). Đây là năm thứ 5 liên tiếp thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm trên 20%.

Ngoài ra, do các yếu tố ngoại cảnh như môi trường, cơ cấu dân số bước vào giai đoạn già hóa và viện phí tăng là các nhân tố gia tăng nhu cầu của người dân Việt Nam đối với bảo hiểm nhân thọ nói chung và các gói bảo hiểm sức khỏe nói riêng. Theo thống kê từ Cục Dân số, dân số Việt nam đang già đi nhanh chóng với tỷ trọng dân số từ 45 tuổi trở lên tăng từ 26% năm 2010 lên mức 31% năm 2016. Điều này, làm tăng chi phí y tế lên xã hội cũng như kinh tế của từng hộ gia đình. Theo Bộ Y Tế, cứ 10 người thì có 7 người mắc các bệnh không lây nhiễm như ung thư, đái tháo đường, tim mạch, bắt nguồn từ lối sống không lành mạnh. Các bệnh không lây gây ra tới 77% các trường hợp tử vòng, cũng như chi phí điều trị các bệnh không lây cao hơn 40 – 50 lần so với các bệnh khác.