“ĐÓNG THUẾ LÀ NGHĨA VỤ, HOÀN THUẾ LÀ QUYỀN LỢI”

 

“ĐÓNG THUẾ LÀ NGHĨA VỤ, HOÀN THUẾ LÀ QUYỀN LỢI”

Đợt trước mình mách nước cho cô em họ, nay em cám ơn vì hoàn được cục thuế cầm cũng “nặng tay” đấy. Mình luôn tâm niệm, đóng thuế là nghĩa vụ và niềm tự hào của mỗi công dân góp vào an sinh xã hội. Nhưng chỉ cần nộp đúng và đủ, nếu được hoàn thuế thì nên nhận về khoản dư, bởi đó là quyền lợi.

AI PHẢI NỘP THUẾ?: Theo luật hiện hành, mức thuế tăng lũy tiến từ 5-35% hệt như tiền điện. Thu nhập chịu thuế = Tổng lương – Miễn trừ gia cảnh bản thân 11 triệu đồng – Miễn trừ gia cảnh người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người.

AI ĐƯỢC HOÀN THUẾ?: Nếu bạn đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đạt tới mức khung phải nộp, nên đề nghị hoàn phần chênh lệch.

+    Các mẹ mới sinh em bé, hoặc chăm ba mẹ già, kê khai thêm người phụ thuộc sẽ được hoàn thuế

+    Bạn nào được công ty thưởng lớn cuối quý hoặc cuối năm, tháng đó đóng thuế cao đột biến, cũng thường thuộc diện hoàn thuế lắm nè, bởi mức thu nhập chịu thuế chia đều cho 12 tháng á.

Chúc các bạn lương cao tiền nhiều để được nộp thuế và hoàn thuế như… em họ mình nha!

#AIA #AIAVietnam #Buocdentuonglai