TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM VÀ KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM

Một kế hoạch tiết kiệm trong dài hạn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Đây là nguồn ngân sách giúp bạn giải quyết những rủi ro có thể xảy ra bất ngờ và cả những mục tiêu hướng tới trong tương lai bao gồm cả việc đầu tư và kế hoạch nghỉ hưu. Mặc dù quan trọng nhưng không phải ai cũng quan tâ đến việc xây dựng kế hoạch tài chính lâu dài với những tài khoản tiết kiệm. Trên thực tế, những bước chuẩn bị vẫn là chưa đủ. Hãy chia sẻ với đội ngũ AIA Advisor ngay hôm nay để được tư vấn và có thêm gợi ý để đưa ra những quyết định phù hợp!

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại đây: https://live.aia.com.vn/khoe-tron-ven

#AIA #AIAVietnam #KhỏeTrọnVẹn #MạnhMẽViệtNam