Ở NHÀ LÀ ẮT KHÔNG SAO RA ĐƯỜNG THÌ NHỚ KHẨU TRANG MANG VÀO

 

Ở NHÀ LÀ ẮT KHÔNG SAO
RA ĐƯỜNG THÌ NHỚ KHẨU TRANG MANG VÀO

Bảo vệ cho mình và những người xung quanh. Giảm hoang mang cho bản thân và an tâm cho những người bên cạnh. Thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng mọi lúc, mọi nơi.

Cùng nhau đoàn kết, tuân thủ các nguyên tắc an toàn và duy trì một lối sống lành mạnh để chiến thắng đại dịch.
-----
AIA Việt Nam đồng hành cùng họa sĩ Lê Đắc Quyết Thắng nhằm khuyến khích tinh thần Sống Khỏe trong mùa dịch Covid-19.

#AIA #AIAVietnam #HealthierLongerBetterLives #Covid19 #SốngKhỏehơnLâuhơnHạnhphúchơn #AIAxImizukanda