ĐIỀU CHỈNH QUYỀN LỢI, ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI

 

ĐIỀU CHỈNH QUYỀN LỢI, ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI

Có con là bước ngoặt với mỗi ông bố bà mẹ. Điều chỉnh thói quen cá nhân từ bữa ăn đến giấc ngủ, kế hoạch tài chính cũng tương tự mà "ứng biến" theo. Chi tiêu kế hoạch hơn. Xu  hướng tích lũy nhiều hơn. Nhu quyền lợi bảo hiểm cũng vì thế mà thay đổi

Để AIA giúp bạn linh hoạt khi đón bé yêu trào đời với Bảo hiểm Trọn vẹn Cân bằng:

- Linh hoạt chuyển đổi quyền lợi khi có nhu cầu

- Tăng tới 25% Số tiền bảo hiểm khi kết hôn, sinh con hoặc nhận con nuôi.

Tìm hiểu ngay tại: https://aia100on.com.vn/ul4/

#AIAVietnam #Tronvencanbang #Manhmebaove