AN TOÀN HAY MẠO HIỂM, KIẾM ÍT HAY ĂN NHIỀU?

 

AN TOÀN HAY MẠO HIỂM, KIẾM ÍT HAY ĂN NHIỀU?

Nhu cầu của mỗi chúng ta không ai giống nhau, quỹ đầu tư cũng vì thế mà đa dạng. Có kiểu liều lĩnh và có dạng an toàn. Điều quan trọng là bạn "lựa" được cho mình một kênh đầu tư phù hợp.

Với "Bước Đến Tương Lai", bạn có thể linh hoạt chọn:

- Quỹ thận trọng (mức rủi ro thấp)

- Quỹ cân bằng (mức rủi ro trung bình)

- Quỹ tăng trưởng (mức rủi ro cao)

Tìm hiểu kênh đầu tư "Bước Đến Tương Lai" tại: https://ilp3.aia100on.com.vn/?aff=k1hvdtcd&c=47

#AIA #AIAVietnam #HealthierLongerBetterLives #BướcĐếnTươngLai #SốngKhỏehơnLâuhơnHạnhphúchơn

 

QUỸ THẬN TRỌNG
- Mức rủi ro thấp
- Bảo toàn vốn, tạo thu nhập ổn định
- Được quản lý bởi VCBF

 

QUỸ CÂN BẰNG
- Mức rủi ro trung bình
- Cân bằng giữa sự ổn định và tăng trưởng vốn trong trung và dài hạn
- Được quản lý bởi SSIAM

 

QUỸ TĂNG TRƯỞNG
- Mức rủi ro cao
- Tập trung tăng trưởng vốn trong trung và dài hạn
- Được quản lý bởi SSIAM