BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NHỮNG QUYỀN LỢI KHÔNG NGỜ TỚI

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NHỮNG QUYỀN LỢI KHÔNG NGỜ TỚI

Nhân tiện tìm hiểu về BHXH cho người nhà, mình muốn chia sẻ đến mọi người những quyền lợi này, bởi chúng hữu ích cho ai cần mùa dịch:

1. THAI SẢN

- Mẹ đóng BHXH đủ 6 tháng (hoặc 3 tháng nếu bác sĩ chỉ định phải nghỉ việc để dưỡng thai) trong vòng 12 tháng trước ngày sinh, được trợ cấp 100% Lương đóng BHXH bình quân của 6 tháng trước nghỉ thai sản. 

- Mẹ sinh đôi thì được hưởng trợ cấp gấp đôi, kể cả thai lưu khi sinh

- Mẹ không đủ, nhưng bố đóng đủ BHXH 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh, thì bố được trợ cấp 2 tháng lương cơ sở/con.

2. TAI NẠN

- Tai nạn giảm 5% sức lao động hưởng 5 tháng lương cơ sở. Sau đó, cứ giảm thêm 1% thì hưởng 0,5 tháng lương. Đóng BHXH dưới 1 năm trợ cấp thêm 0,5 tháng lương và mỗi năm đóng BHXH tiếp theo nhận 0,3 tháng lương.

- Tai nạn giảm 30% sức lao động hưởng 30% lương cơ sở. Sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng 2% lương cơ sở. Đóng BHXH dưới 1 năm trợ cấp thêm 0,5 tháng lương và mỗi năm đóng BHXH tiếp theo nhận 0,3 tháng lương.

- Tai nạn tử vong: 36 lần lương cơ sở hiện tại.

3. HƯU TRÍ

- Đóng đủ BHXH 20 năm và qua tuổi 60 (nam) hoặc 55 (nữ) thì nhận lương hưu

- Mức lương hưu: 45% mức lương bình quân tháng đóng BHXH cho 15 năm đầu và 2% (nam) hoặc 3% (nữ) cho mỗi năm tiếp theo, tối đa 75%.

P/s: Nhân tiện mình hỏi nhỏ, bao năm đóng BHXH, bạn đã hưởng quyền lợi nào trong 3 điều trên đây?