BẢO VỆ THÌ DÀI LÂU MÀ ĐẦU TƯ THÌ CÓ NHIỀU CÁI LỢI

 

BẢO VỆ THÌ DÀI LÂU MÀ ĐẦU TƯ THÌ CÓ NHIỀU CÁI LỢI

Câu hỏi của khách hàng mà mình trả lời nhiều nhất trong cuộc đời tư vấn bảo hiểm là: “Ủa, sao tham gia Bảo hiểm Nhân thọ lãi không bằng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng?”.

Ai nói chỉ có thấp hơn? Mình 7749 lần xin thưa:

• Lợi nhuận đầu tư từ Bảo hiểm Nhân thọ có thể thấp - bằng - cao hơn lãi suất tiền gửi nhà băng nhen, tùy kết quả đầu tư mỗi năm của quỹ liên kết chung!

• Ngân hàng có bảo vệ sức khỏe, chi trả cả tỷ đồng khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bạn không? Bảo hiểm Nhân thọ thì có nhen!

• Ngoài lợi nhuận đầu tư, Bảo hiểm Khỏe Trọn Vẹn còn “thưởng nóng” 5% giá trị tài khoản cơ bản cho bạn duy trì hợp đồng vào năm thứ 5, 10, 15, 20 nè.

Comment hoặc để lại thông tin để mình share thêm thông tin nhé!

#AIA #AIAVietnam #Khoetronven