BỚT LO CHI PHÍ, AN TÂM ĐIỀU TRỊ

 

BỚT LO CHI PHÍ, AN TÂM ĐIỀU TRỊ

"Cuộc chiến" với ung thư không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn là gánh nặng về tinh thần và tài chính. Ảnh hưởng đến nguồn thu nhập gia đình hàng tháng. Phát sinh tiền khám, tiền thuốc, tiện viện, và 1.500 các chi phí liên quan.

Để AIA cùng bạn chủ động bảo vệ cuộc sống của bản thân và gia đình với Bảo hiểm Trọn vẹn Cân bằng:

Nhận thêm 25% Số tiền Bảo hiểm khi mắc ung thư. Không khấu trừ về sau.

Tham khảo ngay tại: https://www.aia.com.vn/.../bao-hiem-tron-ven-can-bang.html

#AIAVietnam #Tronvencanbang #Manhmebaove