BIẾT RẰNG ĐẦU TƯ LÀ RỦI RO NHƯNG NHIỀU HAY ÍT LÀ DO MÌNH LỰA CHỌN

 

BIẾT RẰNG ĐẦU TƯ LÀ RỦI RO

NHƯNG NHIỀU HAY ÍT LÀ DO MÌNH LỰA CHỌN

Cuộc đời có lúc lên lúc xuống, nguồn vốn có lúc xuống lúc lên. Ở một mình có thể xông xênh, khi lập gia đình thì chi tiêu hạn chế. Đầu tư vì thế mà nhiều ít khác nhau.

Với sản phẩm Bảo hiểm Liên kết Đầu tư "Bước Đến Tương Lai" từ AIA, bạn có thể chủ động chọn mức độ rủi ro và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phù hợp với từng thời điểm trong cuộc sống.

Tìm hiểu thông tin tại: https://ilp3.aia100on.com.vn/?aff=sr9hjxbu&c=47

#AIA #AIAVietnam #HealthierLongerBetterLives #BướcĐếnTươngLai #SốngKhỏehơnLâuhơnHạnhphúchơn