BÌNH THƯỜNG TỤ TẬP THÌ VUI NGÀY NAY TỤ TẬP, XIN LUI ĐI VỀ

 

BÌNH THƯỜNG TỤ TẬP THÌ VUI

NGÀY NAY TỤ TẬP, XIN LUI ĐI VỀ

Nhiều lúc, xa nhau là cách để quan tâm nhau nhiều hơn. Khi tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, chúng ta nên hạn chế tụ tập nơi đông người, và không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Tuân thủ các nguyên tắc an toàn và duy trì một lối sống lành mạnh để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

AIA Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS khi chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Chi tiết: https://www.aia.com.vn/.../Chuong-trinh-ho-tro-dac-biet...

-----

AIA Việt Nam đồng hành cùng họa sĩ Lê Đắc Quyết Thắng nhằm khuyến khích tinh thần Sống Khỏe trong mùa dịch Covid-19.

#AIA #AIAVietnam #HealthierLongerBetterLives #Covid19 #SốngKhỏehơnLâuhơnHạnhphúchơn #AIAxImizukanda