CÂN BẰNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

Chúng tôi hiểu điều đó khó khăn như thế nào. Bạn muốn toàn tâm toàn ý cho gia đình và chăm sóc họ, muốn có một sự nghiệp vững vàng và nguồn tài tài chính vững chắc. Ở bất cứ yếu tố nào, cũng đòi hỏi bạn phải dành tâm, sức cho nó.

Thực tế chỉ ra rằng bạn không thể toàn lực lo toan cho tất cả mọi người hay mọi việc xung quanh. May thay, bạn có thể khiến bản thân dễ thở hơn đôi chút khi tâm trí được bình yên.

Bạn muốn tài chính của mình được cài đặt và thiết lập tự động nhiều nhất có thể. Vậy cứ lập kế hoạch rồi quên nó đi.

Một vài ví dụ mà bạn có thể tham khảo:

  • Lên lịch xem lại hợp đồng bảo hiểm hàng năm với tư vấn viên bảo hiểm.
  • Thiết lập tài chính cá nhân theo tháng và sử dụng hình thức chuyển khoản tự động.
  • Cài đặt cảnh báo cho các khoản đầu tư quan trọng.

Bạn cũng có thể áp dụng tự động hóa và sắp xếp thời gian biểu vào nhiều việc khác, giúp bạn thấy nhẹ nhõm hơn khi biết tài chính của mình vẫn đang được đảm bảo.

Và tất cả sẽ được giải quyết chỉ bằng một buổi trao đổi.

Nếu bạn muốn hỏi về cách chúng tôi đưa ra sự trợ giúp và lời khuyên trong việc chuẩn bị danh mục đầu tư, hãy dành thời gian nói chuyện nhé!

Tham khảo sản phẩm để có được cuộc sống cân bằng, trọn vẹn: https://www.aia.com.vn/vi/san-pham/tiet-kiem-va-dau-tu/bao-hiem-khoe-tron-ven.html

#AIA #AIAVietnam #Khoetronven