CHẲNG NGẠI RỦI RO, KHÔNG LO BẤT TRẮC

 

CHẲNG NGẠI RỦI RO, KHÔNG LO BẤT TRẮC

Tại nạn đến bất ngờ và đột nhiên có thêm gánh nặng tài chính. Chi phí chữa trị, hoá đơn viện phí, thu nhập giảm sút, kế hoạch đảo lộn.

Cùng AIA chuẩn bị thật tốt để bảo vệ tài chính gia đình. Dù có điều gì xảy đến thì mọi thành viên đều có cuộc sống đủ đầy và sung túc.

Với bảo hiểm Trọn vẹn Cân bằng, bạn sẽ nhận đến:

- 100% STBH bị thương tật do tai nạn

- 200% STBH khi tử vong do tai nạn thông thường

- 300% STBH khi tử vong do tai nạn đặc biệt

Tìm hiểu thông tin tại: https://bit.ly/3m4oAQh

#AIAVietnam #Tronvencanbang