DẠY CON QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Rất nhiều cha mẹ bắt đầu để con cái tham gia vào quá trình lập kế hoạch tài chính. Việc này sẽ giúp cha mẹ giảm bớt áp lực, và quan trọng hơn, nó sẽ sớm giúp các con nhận thức những vấn đề tài chính. Các con có thể tham gia bằng cách đầu tư một phần nhỏ tiền tiêu vặt vào quỹ đại học của mình. Dù cho đấy là kế hoạch của riêng bạn hoặc của cả gia đình, điều quan trọng nhất vẫn là phải bắt đầu từ sớm.

Hãy liên lạc với nhân viên Tư vấn Tài chính AIA của chúng tôi để bắt đầu trò chuyện nhé.

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại đây: https://aia100on.com.vn/ul4

#AIAVietnam #Tronvencanbang #Manhmebaove