DÙ CÓ ĐI BỐN PHƯƠNG TRỜI... LÒNG VẪN NHỚ VỀ NHÀ RỬA TAY KHỬ KHUẨN

 

DÙ CÓ ĐI BỐN PHƯƠNG TRỜI...
LÒNG VẪN NHỚ VỀ NHÀ RỬA TAY KHỬ KHUẨN

Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, rửa tay thường xuyên, khử khuẩn các thiết bị như chìa khóa và điện thoại di động.

Cùng nhau đoàn kết, tuân thủ các nguyên tắc an toàn và duy trì một lối sống lành mạnh để chiến thắng đại dịch.
-----
AIA Việt Nam đồng hành cùng họa sĩ Lê Đắc Quyết Thắng nhằm khuyến khích tinh thần Sống Khỏe trong mùa dịch Covid-19.
#AIA #AIAVietnam #HealthierLongerBetterLives #Covid19 #SốngKhỏehơnLâuhơnHạnhphúchơn #AIAxImizukanda