DÙ CÓ XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNG

 

DÙ CÓ XA MẶT NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNG
Cách ly xã hội thì mình giao lưu trực tuyến. Trăm công nghìn việc nhờ hết vào cả wifi.
- Họp hành trên Zoom, tin nhắn qua Zalo
- Xem phim mở Netflix, âm nhạc có Spotify
- Gặp nhóm bạn sương sương qua màn hình máy tính...
Khó khăn đến mấy, chỉ muốn là sẽ làm được.
Ở nhà nhưng không chán cùng AIA!

#AIA #AIAVietnam #Covid19 #HealthierLongerBetterLives #SốngKhoẻhơnLâuhơnHạnhphúchơn #Ởnhàchokhoẻ #Care100ON