GIỚI TRẺ TÍCH LŨY VÀ ĐẦU TƯ ONLINE THỜI COVID-19

 

GIỚI TRẺ TÍCH LŨY VÀ ĐẦU TƯ ONLINE THỜI COVID-19

Với các bạn trẻ mới ra trường, vợ chồng trẻ mới kết hôn thời Covid, có thể gọi họ là thế hệ "mất mát": Tài giỏi nhưng bị Covid “đì”, nên Cơ hội ít, Thu nhập hẹp, Dự phòng phải nhiều hơn!

Đa số bạn bè quanh mình cũng bật chế độ chi tiêu “phòng thủ” thời Covid, tích lũy quỹ phòng thân nhiều hơn.

Bản thân mình trước phân bổ thu nhập theo quy tắc: 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho giải trí, 20% cho đầu tư và tiết kiệm. Từ khi dịch về, tích lũy phải tăng lên 30-40% mới an lòng!

Dù tích lũy hay đầu tư, thế hệ này chuộng online hơn. Ngồi nhà, phẩy tay gửi tiết kiệm online, chơi chứng khoán online, hay đầu tư vào quỹ bảo hiểm chỉ trong vòng 1 nốt nhạc!

Tích lũy nhiều hơn và đầu tư online đang là 2 xu hướng tài chính thời Covid của mình. Thế hệ “mất mát” nhưng vẫn kiên cường thích ứng đến cùng!

Tham khảo bảo hiểm liên kết đầu tư này để bớt lo Covid “đả thương” cả về tài chính lẫn sức khỏe:

https://ilp3.aia100on.com.vn/

#AIA #AIAVietnam #Buocdentuonglai #Bướcđếntươnglai #Đầutưnhẹđầu #Dautunhedau