KẾ HOẠCH LÂU DÀI CHO TƯƠNG LAI CON RỘNG MỞ

 

KẾ HOẠCH LÂU DÀI CHO TƯƠNG LAI CON RỘNG MỞ

Tương lai học vấn của con là một "chiến dịch" dài hạn. Chọn trường tốt, ngành học phù hợp. Học trong quốc tế hoặc du học nước ngoài... Hàng ngàn các chi phí phải trang trải.

Kế hoạch tài chính cũng vì thế mà không phải "một sớm, một chiều".  Cùng AIA Việt Nam lên kế hoạch tích lũy, bảo vệ tương lai cho con với bảo hiểm "Trọn vẹn Cân bằng", bạn sẽ được:

- Thưởng hàng năm lên đến 15% phí bảo hiểm cơ bản

- Hưởng lợi nhuận ổn định

- Cam kết lãi suất tối thiểu

Tìm hiểu ngay tại: https://aia100on.com.vn/ul4/

#AIAVietnam #Tronvencanbang #Manhmebaove