LO TRƯỚC NGÀY MAI - TƯƠNG LAI DÀI RỘNG

 

LO TRƯỚC NGÀY MAI - TƯƠNG LAI DÀI RỘNG

Em đợi con lớn lớn tí, đợi kinh tế ổn định, đợi nghiên cứu thêm, đợi "nhà em" đồng ý, đợi suy nghĩ đã... và vân vân mây mây các lý do khác khiến mọi người trì hoãn tham gia những gói bảo hiểm dài 20-25 năm. Cho đến khi muốn tham gia thì họ lại bị tăng phí theo tuổi, bị bảo hiểm từ chối!

Thời hạn bảo hiểm càng dài càng tốt. Song nếu 20 năm dài quá với bạn lúc này, hãy linh hoạt chọn thời hạn hợp đồng phù hợp với kinh tế và nhu cầu. Với gói Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe 2.0, bạn có chọn thời hạn 5-10-15 năm.

Mình chỉ khuyên rằng: Hãy ráng chăm sóc sức khỏe khi còn khỏe. Đặc biệt, hãy có bảo hiểm trước khi bác sĩ kêu tới tên! Lo ngắn hay lo dài vẫn là lo! Giờ lo ngắn trước, hết 5 năm tới, kinh tế ổn định, ta lại lo dài hơn. Quan trọng là phải lo bạn ạ.

👉 Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về gói bảo hiểm trên, hãy inbox hoặc comment ngay cho mình nha!

#AIA #AIAVietnam #AIACare #Baohiemchamsocsuckhoe2.0