Loài sóc và thói quen tiết kiệm

Lập kế hoạch tiết kiệm dài hạn rất quan trọng. Đó có thể là quỹ khẩn cấp hoặc số tiền tích được để thực hiện một mục tiêu trong cuộc sống. Hoặc kế hoạch có thể được sử dụng cho những khoản đầu tư và những việc bạn muốn làm khi nghỉ hưu. Đến loài sóc còn tích trữ đồ ăn khi sang đông, nhưng hầu hết mọi người lại không có kế hoạch chi tiết ngoài việc gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm. Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về cách lập kế hoạch, hãy liên lạc với nhân viên Tư vấn Tài chính AIA của chúng tôi ngay hôm nay.

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại đây: https://live.aia.com.vn/khoe-tron-ven

#AIA #AIAVietnam #KhỏeTrọnVẹn #MạnhMẽViệtNam