NGOÀI KIA DỊCH DÃ BIẾN ĐỘNG Ở ĐÂY MÌNH LINH HOẠT ĐẦU TƯ AN TOÀN

 

NGOÀI KIA DỊCH DÃ BIẾN ĐỘNG

Ở ĐÂY MÌNH LINH HOẠT ĐẦU TƯ AN TOÀN

Ai cũng nói dịch dã mà đem tiền đi đầu tư thì mạo hiểm quá. Biết bao biến động của thị trường ảnh hướng bởi dịch bệnh, hoang mang khi không biết nên đầu tư theo hướng nào để đảm bảo an toàn mà vẫn yên tâm với nguồn vốn đầu tư đây?

 Với kênh Đầu tư Bước Đến Tương Lai, bạn có thể:

- Điều chỉnh tỉ lệ đầu tư giữa 03 Quỹ: Thận trọng, Cân bằng, Tăng trưởng với mức độ rủi ro khác nhau

- Linh hoạt chuyển đổi quỹ, cân đối quỹ, thay đổi/cân bằng số tiền đầu tư

- Thay đổi phí đóng để phù hợp khả năng tài chính.

 Ngoài ra bạn luôn được AIA đồng hành trên hành trình bảo vệ sức khỏe trước ung thư, bệnh hiểm nghèo, hoặc những rủi ro biến cố xảy ra trong cuộc sống.

Tham gia ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng. Tìm hiểu kênh đầu tư "Bước Đến Tương Lai" tại: https://ilp3.aia100on.com.vn/?aff=sr9hjxbu&c=47

#AIA #BuocDenTuongLai #DauTuNheDau #GiaTriBenLau #AIAVietnam