KHI KHÔNG CÒN ĐƯỢC MANG TIỀN VỀ CHO MẸ...

Có 2 thời điểm mà bạn không thể mang tiền về cho mẹ được nữa và “ước gì mình có bảo hiểm”, “ước gì tham gia gói TO hơn”:

• 1 là lúc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, mất đi sức lao động và đổ tiền viện phí, tiền thuốc đắt đỏ lên đôi vai mòn mỏi của mẹ.

• 2 là lúc bạn không còn nữa do tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong khi nhà mất đi nguồn thu nhập, vợ vẫn phải nuôi con, con vẫn phải đi học nhiều năm nữa.

Bảo hiểm Khỏe Trọn Vẹn chính là chiếc ô cứu sinh cho bạn khi thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước 75 tuổi hoặc tử vong, chi trả đến:

- 100% Số tiền bảo hiểm/Giá trị Tài khoản cơ bản

- Cộng thêm Giá trị Tài khoản đóng thêm (nếu có)

Tìm hiểu thêm tại: Bảo hiểm Khỏe Trọn vẹn (aia.com.vn)

#AIA #AIAVietnam #Khoetronven