NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

 

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Thường người ta hay mua món quà quý nhất, có giá trị nhất cho người thân yêu của mình: ví dụ như mua chiếc xe đạp mới cho con để đi học, mua một chiếc áo đẹp cho người mình yêu. Vậy chúng ta mua Bảo hiểm cho ai? Đối với Bảo hiểm nhân thọ, có 2 khái niệm “người được bảo hiểm” và “người thụ hưởng” cần làm rõ.

Quay lại ví dụ về bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò chiếc phao thứ 2 để bảo vệ những gì còn lại của người hành khách. Những người thân yêu còn lại của người hành khách đó sẽ là “người được thụ hưởng”, sẽ nhận nguồn tài chính do công ty bảo hiểm chi trả. Còn người hành khách kia là “người được bảo hiểm”.

Việc xác định “người được bảo hiểm” trong Bảo hiểm nhân thọ vì vậy rất quan trọng, việc này phải được xác định trước khi mua bảo hiểm. Như chiếc air-bag, nếu đã thiết kế ở 1 vị trí nào đó trên chiếc xe thì nó chỉ có thể bảo vệ người ngồi tại khu vực đó và không thể bảo vệ người ở vị trí khác được.

Vậy có phải “người được bảo hiểm” là bạn hay những người thân yêu của bạn?

Tìm hiểu ngay làm sao để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của bạn tại đây nhé:

https://ilp3.aia100on.com.vn/?aff=sr9hjxbu&c=47

#AIA #BuocDenTuongLai #DauTuNheDau #GiaTriBenLau #AIAVietnam