NÓI LỜI THẬT THÀ CŨNG LÀ CHỐNG DỊCH

 

NÓI LỜI THẬT THÀ CŨNG LÀ CHỐNG DỊCH

Một "trạng thái" lắm like. Một video nhiều bình luận không phải lúc nào cũng là sự thật. Sàng lọc khi nhập thông tin, cân nhắc trước khi chia sẻ cũng là một cách thiết thực để chống dịch.

Tuân thủ các nguyên tắc an toàn và duy trì một lối sống lành mạnh để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

AIA Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS khi chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Chi tiết: https://www.aia.com.vn/.../Chuong-trinh-ho-tro-dac-biet...

-----

AIA Việt Nam đồng hành cùng họa sĩ Lê Đắc Quyết Thắng nhằm khuyến khích tinh thần Sống Khỏe trong mùa dịch Covid-19.

#AIA #AIAVietnam #HealthierLongerBetterLives #Covid19 #SốngKhỏehơnLâuhơnHạnhphúchơn #AIAxImizukanda