PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH

Một bé con khoẻ mạnh và đáng yêu là một trong những niềm vui lớn nhất của gia đình. Nhưng những lo lắng về chi phí sinh và nuôi dưỡng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ trải nghiệm này. Với ba nguyên tắc đơn giản này, bạn sẽ có thể lập kế hoạch tài chính tốt hơn và trang trải mọi khoảng trống tài chính để thoải mái chào đón một thành viên mới.

  • Tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi có kế hoạch sinh con

Để biết những việc cần chuẩn bị trước khi sinh con, các bạn có thể nói chuyện với các chuyên gia, các thành viên trong gia đình và bạn bè để có bức tranh rõ ràng hơn. Họ sẽ là những người cho bạn những lời khuyên cần thiết.

  •  Lên danh sách những việc cần ưu tiên

Đảm bảo chi phí đầy đủ cho các khoản quan trọng nhất như khám thai định kỳ, chi phí sinh nở, nuôi dưỡng và các nhu cầu cơ bản như quần áo, tã lót.

  •  Hướng tới một lộ trình dài hạn

Một số nhu cầu sẽ xuất hiện trong nhiều năm sau nhưng bạn cũng nên cân nhắc để bắt đầu lập kế hoạch tài chính từ hôm nay cho việc học hành của con cái hoặc bất kì khoản lớn cần chi trong tương lai.

Tham khảo kế hoạch tài chính cho cuộc sống Khoẻ trọn vẹn: https://www.aia.com.vn/vi/san-pham/tiet-kiem-va-dau-tu/bao-hiem-khoe-tron-ven.html

#AIA #AIAVietnam #Khoetronven