PHÒNG TẬP THÌ ĐÓNG, ĐƯỜNG CHẲNG DÁM RA MÌNH TẬP TRONG NHÀ, CHẲNG GÌ PHẢI HOẢNG

 

PHÒNG TẬP THÌ ĐÓNG, ĐƯỜNG CHẲNG DÁM RA
MÌNH TẬP TRONG NHÀ, CHẲNG GÌ PHẢI HOẢNG

Không có tạ thì dùng trọng lượng bản thân.
Không có bạn tập chung thì ta "Facetime" cùng tập.
Chỉ cần một bộ đồ thoải mái, một ít thời gian và một tinh thần cam kết.
Ở nhà cùng AIA để vượt qua đại dịch Covid-19.

#AIA #AIAVietnam #Covid19 #HealthierLongerBetterLives #SốngKhoẻhơnLâuhơnHạnhphúchơn #Ởnhàkhoẻcơ #Care100ON