SƠ CỨU CƠ BẢN CHO NGƯỜI BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG

Ở châu Âu, sơ cứu là kỹ năng bắt buộc khi kiểm tra lái xe. Còn ở Việt Nam, đa số người dân sẽ xúm lại quan sát, sau đó gọi cấp cứu 115, chứ ít khi sơ cứu. Cũng đúng thôi, bởi sơ cứu không đúng cách, bạn còn có thể gây hại cho người bị nạn. 

Ghi nhớ nhé, vì biết đâu không giúp người lạ, thì có thể cứu người thân. Tai nạn luôn ở quanh ta, đừng quên tham gia cả Bảo hiểm Chi phí Y tế từ AIA Việt Nam nữa nhé.

Comment hoặc inbox mình để biết thêm nhé!

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại đây: https://live.aia.com.vn/van-su-vo-lo

#AIA #AIAVietnam #AIAOneBillion #VạnSựVôLo #TaiNanKhongLo #BoiThuongKhongKho