TẠM BIỆT NỖI LO VIỆN PHÍ VỚI BẢO HIỂM CHI PHÍ Y TẾ

 

TẠM BIỆT NỖI LO VIỆN PHÍ VỚI BẢO HIỂM CHI PHÍ Y TẾ

Trong chữ “Nhẹ”, vẫn có có dấu nặng. Trong chữ “Vững”, vẫn có dấu ngã. Vì cuộc đời lúc nào cũng tiềm ẩn rủi ro!

Chào bình thường mới! AIA Việt Nam mang đến Bảo hiểm Chi phí y tế, giúp bạn vững vàng tài chính, nhẹ gánh lo chi phí y tế với các quyền lợi nổi bật:

• Chi trả đến 100% STBH mỗi ngày cho chi phí nằm viện

• Hỗ trợ chi phí nằm viện mọi nguyên nhân*

• Không giới hạn số ngày nằm viện mỗi năm

• Không đồng chi trả, thủ tục đơn giản

Bảo hiểm Chi phí y tế Toàn diện xứng đáng là thẻ bảo hiểm cần có trong ví của bạn!

Comment hoặc Inbox mình để tìm hiểu thêm thông tin nhé!

*Áp dụng cho Bảo hiểm Chi phí Y tế Toàn diện

#AIA #AIAVietnam #AIACare #Chiphiytetoandien