TRÁNH CÔ VY "VƯỢT RÀO", CẢNH GIÁC CAO BIÊN GIỚI

 

TRÁNH CÔ VY "VƯỢT RÀO", CẢNH GIÁC CAO BIÊN GIỚI
Dù năng hay mưa, núi non hay đồng bằng, các Cán bộ, Chiến sĩ đang ngày đêm canh gác cho sự bình yên và an toàn của tất cả chúng ta.
Cùng góp một phần công sức bằng cách tuân thủ các nguyên tắc an toàn và duy trì một lối sống lành mạnh để chiến thắng đại dịch.
AIA Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS khi chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Chi tiết: https://www.aia.com.vn/vi/COVID-19/Chuong-trinh-ho-tro-dac-biet-cho-khach-hang.html
-----
AIA Việt Nam đồng hành cùng họa sĩ Lê Đắc Quyết Thắng nhằm khuyến khích tinh thần Sống Khỏe trong mùa dịch Covid-19.
#AIA #AIAVietnam #HealthierLongerBetterLives #Covid19 #SốngKhỏehơnLâuhơnHạnhphúchơn #AIAxImizukanda