XA NHAU MỘT CHÚT, "SÚT" BAY CÔ VY

 

XA NHAU MỘT CHÚT, "SÚT" BAY CÔ VY
Dịch bệnh khó lường, "yêu xa" là chân ái. Giữ khoảng cách 1-2 mét ở nơi công cộng như sân bay, quầy thanh toán, siêu thị, trung tâm thương mại,... Tuân thủ các nguyên tắc an toàn và duy trì một lối sống lành mạnh để chiến thắng đại dịch.

AIA Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Đại lý và IOIS khi chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2. Chi tiết: https://www.aia.com.vn/vi/COVID-19/Chuong-trinh-ho-tro-dac-biet-cho-khach-hang.html

-----
AIA Việt Nam đồng hành cùng họa sĩ Lê Đắc Quyết Thắng nhằm khuyến khích tinh thần Sống Khỏe trong mùa dịch Covid-19.
#AIA #AIAVietnam #HealthierLongerBetterLives #Covid19 #SốngKhỏehơnLâuhơnHạnhphúchơn #AIAxImizukanda