THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ QUẢN LÝ QUỸ CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Kính thưa Quý khách,

AIA Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý khách đã tín nhiệm và lựa chọn tham gia bảo hiểm cùng chúng tôi.

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, chúng tôi xin thông báo đến Quý khách, kể từ ngày 18/03/2021, chi phí quản lý quỹ của hợp đồng bảo hiểm InvestA- Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị (bao gồm tên thương mại khác được phân phối qua ngân hàng là smartWEALTH - Bảo hiểm liên kết đơn vị) và OptimA - Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị Cho Doanh Nghiệp sẽ được điều chỉnh giảm như sau:

  • Quỹ Thận trọng: 1,75% mỗi năm tính trên tổng tài sản của Quỹ (*).
  • Quỹ Cân bằng: 2,00% mỗi năm tính trên tổng tài sản của Quỹ (*).

(*) Chi phí trên đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ.

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3812 2777 hoặc email vn.customer@aia.com.

Trân trọng cảm ơn và kính chào Quý Khách