Xin chào bạn!

Chỉ với 2 phút để khám phá nhu cầu bảo vệ - tiết kiệm - đầu tư của bạn

Chỉ cần cung cấp các thông tin về nhu cầu bạn đang tìm kiếm, AIA sẽ đề xuất Gói bảo hiểm phù hợp

3

BƯỚC 3

1
2
3

BƯỚC 1

Lựa chọn nhu cầu

BƯỚC 2

Phân tích tài chính

BƯỚC 3

Xem kết quả

Xác nhận

Xác nhận

Tính toán chi phí bảo hiểm cho từng gói nhu cầu chỉ mang tính tương đối. Cụ thể chi tiết, mời bạn liên hệ AIA để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn thêm.