3

Bước 3

1
2
3

Bước 1

Lựa chọn nhu cầu

Bước 2

Phân tích tài chính

Bước 3

Xem kết quả

Lựa chọn nhu cầu

Chúng tôi tạo ra nhiều gói giải pháp nhu cầu dành cho bạn. Hãy bắt đầu lựa chọn và phân tích nhu cầu phù hợp dành cho bạn nhé

Dự phòng rủi ro tài chính
Bắt đầu phân tích
health
Dự phòng rủi ro tài chính
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND
Đảm bảo tương lai học vấn cho con
Bắt đầu phân tích
health
Đảm bảo tương lai học vấn cho con
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND
Tích lũy tài sản
Bắt đầu phân tích
health
Tích lũy tài sản
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND
Chăm sóc sức khỏe và y tế
Bắt đầu phân tích
health
Chăm sóc sức khỏe và y tế
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND
Hưu trí an nhàn
Bắt đầu phân tích
health
Hưu trí an nhàn
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND