3

Bước 3

1
2
3

Bước 1

Lựa chọn nhu cầu

Bước 2

Phân tích tài chính

Bước 3

Kết quả

global icon

retry icon
Câu hỏi 1

Tổng chi phí khám chữa bệnh hàng năm của bạn ước tính khoảng bao nhiêu?

global icon

retry icon
Câu hỏi 2

Nếu không may gặp rủi ro sức khỏe hoặc tai nạn, bạn dự định cần bao nhiêu tiền cho chi phí chữa bệnh?

global icon

retry icon

Câu hỏi 3

Hiện tại, bạn đã có tổng khoản bảo vệ/tiết kiệm khoảng bao nhiêu?

global icon

retry icon
Chăm sóc sức khỏe & y tế
Chuẩn bị một khoản dự phòng cần thiết cho những mục tiêu chăm sóc sức khỏe và biến cố khó lường trước
Kết quả
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND
refresh Tính lại
Sản phẩm bảo hiểm phù hợp với bạn