3

Bước 3

1
2
3

Bước 1

Lựa chọn nhu cầu

Bước 2

Phân tích tài chính

Bước 3

Kết quả

global icon

retry icon
Câu hỏi 1

Tổng chi tiêu bình quân hàng tháng khoảng bao nhiêu, bao gồm khoản vay (nếu có)?

global icon

retry icon
Câu hỏi 2

Anh/Chị mong muốn gia đình duy trì mức sống như hiện tại ít nhất trong bao nhiêu năm?

global icon

retry icon
Câu hỏi 3

Hiện tại, Anh/Chị đã có tổng khoản bảo vệ/tiết kiệm khoảng bao nhiêu?

global icon

retry icon
Dự phòng rủi ro tài chính
Dự phòng rủi ro tài chính
Kết quả
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND
refresh Tính lại
Sản phẩm bảo hiểm dành cho bạn