3

Bước 3

1
2
3

Bước 1

Lựa chọn nhu cầu

Bước 2

Phân tích tài chính

Bước 3

Kết quả

global icon

retry icon
Câu hỏi 1

Bạn ước tính chi tiêu khoảng bao nhiêu mỗi tháng trong thời gian hưu trí?

global icon

retry icon
Câu hỏi 2

Bạn mong muốn duy trì mức sống như vậy sau nghỉ hưu bao nhiêu năm ?

global icon

retry icon
Câu hỏi 3

Hiện tại, bạn đã có tổng khoản tiết kiệm khoảng bao nhiêu?

global icon

retry icon
Quỹ hưu trí an nhàn
Chuẩn bị một khoản dự phòng thiết yếu cho tuổi hưu an nhàn và chăm sóc sức khỏe khi về già
Kết quả
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND
refresh Tính lại
Sản phẩm bảo hiểm phù hợp với bạn