3

Bước 3

1
2
3

Bước 1

Lựa chọn nhu cầu

Bước 2

Phân tích tài chính

Bước 3

Kết quả

global icon

retry icon

Câu hỏi 1

Bạn mong muốn tiết kiệm khoảng bao nhiêu mỗi tháng?

global icon

retry icon
Câu hỏi 2

Bạn dự kiến cần bao nhiêu năm để hoàn tất mục tiêu tiết kiệm

global icon

retry icon
Câu hỏi 3

Hiện tại, Bạn đã có tổng khoản tiết kiệm khoảng bao nhiêu?

global icon

retry icon
Tích lũy tài sản
Tích lũy từ hôm nay để có 1 tương lai an nhàn và dự phòng cho những biến cố có thể xảy ra trong cuộc sống
Kết quả
Tổng số tiền bảo vệ cần có
VND
Quỹ bảo vệ đã có
- VND
Khoản dự phòng thiếu hụt
VND
refresh Tính lại
Sản phẩm bảo hiểm phù hợp với bạn