Xuân trọn vẹn

10/01/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
Lời hứa thương hiệu AIA Việt Nam trên hành trình hỗ trợ người dân Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn, AIA hân hạnh đồng hành cùng hàng triệu người dân Việt tích lũy và đảm bảo quỹ tài chính, bảo hiểm toàn diện và an tâm bảo vệ trọn vẹn cuộc sống thông qua sản phẩm Trọn Vẹn Cân Bằng hoặc Khỏe Trọn Vẹn cùng thông điệp “Mạnh Mẽ Việt Nam”.
Nhằm giúp Quý Khách hàng quan tâm và trải nghiệm mới từ sản phẩm này, cũng như cảm ơn Quý Khách hàng đã đồng hành cùng AIA trong thời gian vừa qua, chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình khuyến mại “Xuân Trọn Vẹn” với quà tặng hấp dẫn, nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022 được chia làm 02 đợt như sau:
 • Đợt 1: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 10/01/2022 đến ngày 31/01/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022;
 • Đợt 2: thời gian khách hàng nộp HSYCBH từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022. 
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Sản phẩm bảo hiểm chính: sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung - Phiên bản 2021 (Tên thương mại là “Trọn Vẹn Cân Bằng”, sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung – Bệnh Hiểm Nghèo Ưu Việt (tên thương mại là “Khỏe Trọn Vẹn”) và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh truyền thống, kênh toàn thời gian truyền thống, kênh nest by AIA & kênh Exchange trên toàn quốc
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua kênh truyền thống, kênh toàn thời gian truyền thống, kênh nest by AIA & kênh Exchange trên toàn quốc; và
 3. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt từ 16.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn) trở lên; và
 4. Ngày khách hàng nộp Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và
 5. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và
 6. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp đồng bảo hiểm.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
NFYP tính trên mỗi HĐBH hợp lệ (không bao gồm phí tích lũy) từ 16 triệu đồng trở lên, khách hàng nhận: 01 (một) bộ quà tặng Saffron trị giá 1.000.000 (một triệu chẵn) đồng.
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III Thông báo khuyến mại này (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.
 3. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó đều thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận số phần quà tương ứng với số lượng HĐBH hợp lệ
 4. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 5. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 2 đợt:
  • Đợt 1: vào ngày 02/03/2022, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 31/01/2022;
  • Đợt 2: vào ngày 31/03/2022, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã chấp thuận bảo hiểm đến hết ngày 28/02/2022.
 6. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: từ ngày 09/03/2022;
  • Đợt 2: từ ngày 08/04/2022.
 7. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 8. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 9. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 10. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 11. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777