pageheroimage

Thông Báo từ AIA

AIA sẵn sàng kết nối

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

Thông báo liên quan đến WANHAI

Thông báo liên quan đến đóng cửa văn phòng Quảng Ngãi

Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ qua môi trường mạng

Thông báo liên quan đến đóng cửa văn phòng đại diện Nghệ An

AIA Việt Nam xin được thông báo đến Quý khách  về việc cập nhật Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và Cam Kết Bảo Mật, thông tin chi tiết đọc TẠI ĐÂY.

 AIA Việt Nam khẳng định, chúng tôi không có bất kỳ sự hợp tác, bảo lãnh hay có bất kỳ mối quan hệ nào với hoạt động đầu tư, kinh doanh của các tổ chức trên. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

 AIA Việt Nam khẳng định, không cấp phép, chấp thuận cho các website và tổ chức giả mạo sử dụng thông tin, hình ảnh của AIA Việt Nam. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.