pageheroimage

Thông Báo từ AIA

AIA sẵn sàng kết nối

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

Thông báo liên quan đến WANHAI

Thông báo liên quan đến đóng cửa văn phòng Quảng Ngãi

Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ qua môi trường mạng

Thông báo liên quan đến đóng cửa văn phòng đại diện Nghệ An

AIA Việt Nam xin được thông báo đến Quý khách  về việc cập nhật Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và Cam Kết Bảo Mật, thông tin chi tiết đọc TẠI ĐÂY.

Chính sách chung về bảo vệ khách hàng dễ bị tổn thương (“Chính sách”) sau đây nhằm mục đích nói rõ trách nhiệm của AIA Việt Nam khi thực hiện giao dịch với khách hàng dễ bị tổn thương. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

 AIA Việt Nam khẳng định, chúng tôi không có bất kỳ sự hợp tác, bảo lãnh hay có bất kỳ mối quan hệ nào với hoạt động đầu tư, kinh doanh của các tổ chức trên. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

 AIA Việt Nam khẳng định, không cấp phép, chấp thuận cho các website và tổ chức giả mạo sử dụng thông tin, hình ảnh của AIA Việt Nam. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) xin thông báo, Văn phòng Tổng Đại lý AIA Việt Nam và Quầy dịch vụ khách hàng tại số 393 đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh sẽ ngừng hoạt động từ tháng 05.2024. Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.