pageheroimage

Thông Tin Chung

    Hệ Thống Bảo Lãnh Viện Phí Nội Trú

    Chăm Sóc Khách Hàng

    Thông Tin Về QLBH Tạm Thời

    Các Sản Phẩm Phân Phối Qua Môi Trường Mạng

Not initialised.

Phân Hạng Khách Hàng tại AIA Việt Nam

MyVIP - Ví quà tặng điện tử dành riêng cho Khách hàng

Chương trình Hành Trình Cuộc Sống

“AIA Việt Nam chân thành cảm ơn Quý khách đã tài trợ chương trình “Hành Trình Cuộc Sống” thông qua Quà tặng Khách hàng VIP, giúp rút ngắn con đường tới trường cho hàng chục nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.”

Xem danh sách khách hàng tài trợ chương trình năm 2022 TẠI ĐÂY.

Ứng dụng AIA+

Quản lý và cập nhật thông tin hợp đồng
Giải quyết quyền lợi hợp đồng BH
Đóng phí bảo hiểm

Danh sách sản phẩm bảo hiểm trực tuyến

Thứ tự Tên Kỹ Thuật Tên Thương Mại Nền tảng phân phối
IPOS (*) Ketnoi (**) AIA+(***)
1 Bảo Hiểm Liên Kết Chung - Quyền Lợi Ưu Việt Bảo Hiểm Liên Kết Chung An Phúc Trọn Đời Ưu Việt  
2 Bảo Hiểm Tử Kỳ Thời Hạn 5-10-15 Năm Bảo Hiểm An Bình Ưu Việt  
smartCHOICE - Bảo Hiểm Tử Kỳ  
3 Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị - Phiên Bản 2018 OptimA - Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị Cho Doanh Nghiệp    
4 Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị - Phiên Bản 2021 Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị Bước Đến Tương Lai  
Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị Đầu Tư Thịnh Vượng  
5 Bảo Hiểm Liên Kết Chung - Phiên Bản 2021 Bảo Hiểm Liên Kết Chung Trọn Vẹn Cân Bằng  
Bảo Hiểm Liên Kết Chung Sống Trọn Cân Bằng   
6 Bảo Hiểm Liên Kết Chung - Bệnh Hiểm Nghèo Ưu Việt Bảo Hiểm Liên Kết Chung Khỏe Trọn Vẹn  
Bảo Hiểm Liên Kết Chung Sống Khỏe Trọn Vẹn   
7 Bảo Hiểm Liên Kết Chung Vitality 1.0 Bảo Hiểm Liên Kết Chung Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality    
Bảo Hiểm Liên Kết Chung Sống Thịnh Vượng Cùng Vitality     
8 Sản Phẩm Bổ Sung Bồi Thường Tai Nạn Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Do Tai Nạn  
9 Sản Phẩm Bổ Sung Trợ Cấp Do Nằm Viện Bảo Hiểm Hỗ Trợ Chi Phí Nằm Viện
10 Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Miễn Thu Phí Với Quyền Lợi Hỗ Trợ Tài Chính Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Đặc Biệt
11 Bảo Hiểm Miễn Thu Phí - Phiên Bản 2017 Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Phiên Bản 3.0
12 Sản Phẩm Bổ Sung Bồi Hoàn Chi Phí Điều Trị Và Gãy Xương Do Tai Nạn Bảo Hiểm Bồi Hoàn Chi Phí Nằm Viện Do Tai Nạn
13 Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Sung Cho Trường Hợp Tử Vong Do Tai Nạn Bảo Hiểm Tử Vong Do Tai Nạn
14 Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Sung Bệnh Hiểm Nghèo Mở Rộng Bảo Hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo
15 Sản Phẩm Bổ Sung Miễn Thu Phí Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Bệnh Hiểm Nghèo
16 Bảo Hiểm Bổ Sung Bảo Hiểm Nằm Viện Và Phẫu Thuật Bảo Hiểm Nằm Viện Và Phẫu Thuật
17 Bảo Hiểm Bổ Sung Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe - Phiên Bản 2.0 Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0
18 Bảo Hiểm Tử Kỳ Bổ Sung Bảo hiểm tử kỳ bổ sung  
(*) IPOS: Ứng dụng tư vấn, hỗ trợ bán hàng, nộp và quản lý hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
(**) Ketnoi: Cổng điện tử tư vấn, hỗ trợ bán hàng
(***) AIA+:  Ứng dụng với nhiều tiện ích hỗ trợ Khách hàng: Quản lý thông tin hợp đồng đơn giản, Giải quyết quyền lợi bảo hiểm dễ dàng, Thanh toán trực tuyến an toàn, Chăm sóc Khách hàng thân thiết.