Bảo hiểm An Bình Ưu Việt

Trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn

Tuổi tham gia tối thiểu

30 ngày

Tuổi tham gia tối đa

Giải pháp tài chính mang lại sự bảo vệ cao giúp khách hàng hoàn toàn an tâm để trải nghiệm cuộc sống phong phú này một cách trọn vẹn.

Quyền lợi nổi bật

error icon
Xin lỗi Quý khách. Hiện tại yêu cầu không thể thực hiện được vì hệ thống đang bị lỗi. Quý khách vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ số hotline AIA 028 3812 2777

Liên hệ tư vấn

success.svg

Gửi thông tin thành công

Cám ơn bạn đã liên hệ tư vấn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau 2 ngày làm việc.

Lời khuyên Sống Khỏe

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Khám phá nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Thông Tin Khách Hàng Cần Lưu Ý Khi Tham Gia Sản Phẩm

Một số thông tin khi tham gia bảo hiểm:
    1. Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
    2. Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

Tham khảo:
  • Quy tắc & Điều khoản mẫu bảo hiểm An Bình Ưu Việt tại đây
  • Quy tắc & Điều khoản  sản phẩm bảo hiểm Tử Kỳ Bổ Sung tại đây

Tham khảo:
  • Biểu phí sản phẩm bảo hiểm An bình Ưu Việt tại đây.
  • Biểu phí sản phẩm bảo hiểm Tử Kỳ Bổ Sung tại đây

Tham khảo:
  • Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm An Bình Ưu Việt tại đây
  • Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm Tử Kỳ Bổ Sung tại đây

Tham khảo thông tin sản phẩm bảo hiểm An Bình Ưu Việt tại đây
Tham khảo thông tin sản phẩm bảo hiểm Tử Kỳ Bổ Sung tại đây