Bảo hiểm Liên kết chung

Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality

Tăng giá trị bảo vệ

40%

Tuổi tham gia

18-65

AIA Việt Nam giới thiệu một giải pháp giúp bảo vệ toàn diện sức khỏe và tài chính đến 100 tuổi Khỏe mỗi ngày - Tăng bảo vệ.

Ưu điểm nổi bật

- Bảo vệ toàn diện cùng hai quyền lợi bảo hiểm: Cơ bản hoặc Nâng cao

-  Linh hoạt lựa chọn thời gian đóng phí và điều chỉnh Số tiền bảo hiểm

- An tâm điều trị ung thư nghiêm trọng với số tiền nhận thêm 25% STBH

- Bảo vệ trước 65 tuổi đối với Thương tật hoặc tử vong do tai nạn

- Bảo vệ tài chính trước những rủi ro như: Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (trước 75 tuổi) hoặc Bệnh giai đoạn cuối hoặc tử vong

    - Linh hoạt rút tiền cho các chi tiêu ngắn hạn. Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi. 

    - Nhận khoản thưởng duy trì đóng phí . Gia tăng tiết kiệm cùng với lựa chọn đầu tư thêm.

Đặc quyền thành viên AIA Vitality

GIA TĂNG 20% GIÁ TRỊ BẢO VỆ TRONG NĂM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN KHI THAM GIA SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY

Vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng, Tỷ lệ gia tăng bảo vệ sẽ được điều chỉnh (có thể tăng hoặc giảm) tùy thuộc vào Hạng Thành Viên AIA Vitality năm trước đó.

Khuyến khích Thành viên duy trì ít nhất hạng Vàng để nhận được giá trị bảo vệ tối ưu.

Lưu ý:
  • Tỷ lệ gia tăng bảo vệ tối đa là 40% và tối thiểu là 0%. STBH hiện tại của hợp đồng đã tham gia không bị ảnh hưởng, cho dù tỷ lệ gia tăng bảo vệ bằng 0%.
  • Khách hàng sẽ không được nhận Quyền lợi gia tăng bảo vệ Vitality trong trường hợp Tư cách Thành Viên AIA Vitality của NĐBH bị mất hiệu lực/chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
  • Số tiền bảo hiểm của các sản phẩm bổ sung, nếu có, sẽ không được tính toán vào Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality.

Tìm hiểu về cách thức hoạt động và tham gia AIA Vitality tại đây

Quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi của Bên mua bảo hiểm

Khách hàng có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi và trước khi đạt 65 tuổi nếu đáp ứng các điều kiện thẩm định và quy định của Công ty tại từng thời điểm.

Có thể yêu cầu tăng hoặc giảm phí bảo hiểm cơ bản kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi nếu đáp ứng các điều kiện quy định của Công ty tại từng thời điểm.

Cho các sự kiện quan trọng như: kết hôn, sinh con, nhận con nuôi.

- Có thể yêu cầu tăng hoặc giảm phí bảo hiểm cơ bản kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi nếu đáp ứng các điều kiện quy định của Công ty tại từng thời điểm.

 - GTTK cơ bản: có thể yêu cầu rút tiền tối đa đến 80% kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi.

- GTTK đóng thêm: có thể yêu cầu rút tiền tối đa đến 100% bất kỳ lúc nào.

- Số tiền rút mỗi lần không thấp hơn mức tối thiểu do Công Ty quy định. Hiện tại mức tối thiểu này là 02 triệu đồng/lần rút.

Ví dụ minh họa

CÔNG CỤ MINH HỌA BẢO HIỂM

Hãy cùng khám phá để xây dựng kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất với bản thân bạn!

Lời khuyên Sống Khỏe

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Thông tin tham gia

• Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 18 tuổi đến 65 tuổi.
• Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng.
• Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng.
Tham gia Hợp đồng Bảo hiểm liên kết chung “Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality” là một cam kết dài hạn và khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí khách hàng phải trả có thể sẽ rất cao trong thời gian đầu của Hợp đồng.

Tham khảo Quy tắc & điều khoản mẫu tại đây

Tham khảo thông tin tại đây

Thảm khảo biểu phí bảo hiểm tại đây.

  • Tổng quyền lợi bảo hiểm liên quan đến Tai nạn của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm với AIA Việt Nam áp dụng cho một Người được bảo hiểm, bao gồm quyền lợi bảo hiểm Tai nạn theo Hợp đồng bảo hiểm này không vượt quá hạn mức 10 tỷ đồng. Hạn mức này có thể được điều chỉnh tăng và được áp dụng tại thời điểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.
  • Tổng quyền lợi bảo hiểm liên quan đến bệnh hiểm nghèo và bệnh ung thư của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm với AIA Việt Nam áp dụng cho một Người được bảo hiểm, bao gồm quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư theo Hợp đồng bảo hiểm này không vượt quá hạn mức 10 tỷ đồng. Hạn mức này có thể được điều chỉnh tăng và được áp dụng tại thời điểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.