Các Kênh Đóng Phí Bảo Hiểm

    Các Kênh Đóng Phí Bảo Hiểm

    Cổng Thanh Toán Trực Tuyến

Hình Thức Đóng Phí

Lưu ý:

  • Nhằm đảm bảo kế hoạch tài chính như đã hoạch định ban đầu, Quý khách vui lòng chủ động đóng phí bảo hiểm đúng hạn và đầy đủ theo Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
  • Trường hợp cần xuất hóa đơn, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ khách hàng 028 3812 2777 hoặc email vn.customer@aia.com
  • Nếu cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ứng dụng AIA+

Quản lý và cập nhật thông tin hợp đồng
Giải quyết quyền lợi hợp đồng BH
Đóng phí bảo hiểm